HISTORIA PARAFII


 

Kościół Parafialny pw. Świętej Barbary, dziewicy i męczennicy.
Kościół Poewangelicki pw. Świętego Andrzeja Boboli.
Kościół Filialny pw. Niepokalanego Serca NMP w Sokołowie Budzyńskim.

Początki parafii w Budzyniu sięgają XII wieku. W miejscu obecnego kościoła stał kiedyś drewniany kościółek. Budowa obecnego murowanego kościoła zaczęła się w 1842 r., a ukończono ją w 1849 roku. W 1853 r. otoczono świątynię murem z kamienia i cegły. Na terenie przykościelnym znajdują się stare mogiły, w których spoczywają proboszczowie i powstańcy wielkopolscy.

KOŚCIÓŁ PARAFIALNY: Kościół parafialny jest zbudowany w stylu neogotyckim, wnętrze zaprojektowano w stylu barokowym, który zdobi ołtarz główny częściowo z XVII w. (pierwotnie ołtarz był w kolorze czarnym ze srebrnymi rzeźbionymi ozdobami, tak jak ołtarz w kaplicy jasnogórskiej). W ołtarzu mieści się obraz Trójcy Świętej z przełomu XVII/XVIII wieku, stworzony według tzw. szkoły wielkopolskiej. W górnej części ołtarza widnieje obraz św. Barbary, patronki parafii, który, podobnie jak pozostałe obrazy z ołtarzów bocznych, pochodzi z XIX w.

DUCH PATRIOTYCZNY PARAFII: Od zawsze w parafii żywy był duch religijny i patriotyczny. Wyrazem tego ducha był budzyński strajk szkolny, odbywający się w latach 1906 - 1907. Rodzice wraz z dziećmi walczyli przeciwko germanizacji w szkole, a co za tym idzie, przeciwko zmuszaniu ich do modlitwy w języku okupanta. W sposób szczególny postawę wiary i odpowiedzialności za Polskę umacniali proboszczowie:

  • Ks. Michał Klimecki – założyciel organizacji Straży Grobu Pańskiego w 1880 r. - tzw. Turków. Było to, działające w okresie zaboru pruskiego, stowarzyszenie młodzieży męskiej, wychowujące w duchu katolicko-patriotycznym. Strażnicy do dziś pełnią służbę przy Grobie Pańskim.

  • Ks. Kazimierz Stachowiak – powstaniec wielkopolski, zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau.

  • Ks. Stanisław Łakota – zamordowany na początku II wojny światowej w Górach Morzewskich, koło Chodzieży wraz z kierownikiem szkoły Władysławem Kają, policjantem Stanisławem Banachem i budzyńskim rolnikiem Stefanem Nowakiem. Postać księdza uwiecznia tablica pamiątkowa na frontowej ścianie kościoła parafialnego.

Na terenie parafii działa Bractwo Piwowarów, wywodzące się z dawnego cechu rzemieślniczego. Początki sięgają roku 1670, a w 1721 r. król August II nadał oficjalny statut braciom piwowarom. Bractwo od początku jest związane ze służbą w kościele, do dziś jego członkowie pełnią służbę przy ołtarzu ze świecami w dłoniach. Będąc kontynuatorami tradycji religijnej i przywiązania do Ojczyzny oraz regionu, bracia skupieni są wokół sztandaru i czynnie uczestniczą w świątecznej liturgii. Szczególne zasługi w powojennej działalności Bractwa Piwowarów odegrał śp. Roman Ajchsztet – wielki znawca historii parafii i Budzynia.

OKRĘGLIK – SZCZEGÓLNE MIEJSCE W HISTORII BUDZYNIA: Okręglik to pagórek przy wyjeździe z Budzynia w stronę Chodzieży. Około 1910 r.,w okresie wzmożonej germanizacji, postawiono na Okręgliku Figurę Matki Bożej, uciekając się pod Jej opiekę. U stóp Maryi, 7.02.1919 r. powstańcy zdobyli niemiecki wóz pancerny, tym samym zmuszając do wycofania się wroga. Po wtargnięciu wojsk hitlerowskich figura została zniszczona. W 1982 r. odbudowano zdewastowaną figurę Matki Bożej Jasnogórskiej Królowej Polski. 8.12.2001 r. papież Jan Paweł II podarował parafii różaniec i błogosławieństwo apostolskie, nazywając to miejsce Parafialnym Sanktuarium Maryjnym. Każdego roku parokrotnie parafianie gromadzą się przy figurze Matki Bożej, czuwając w modlitwie, szczególnie w maju i w święta maryjne.